Ons team bestaat uit een 30-tal vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten, elk met zijn/haar eigen talenten en mogelijkheden. We trachten samen te werken in een geest van vriendschap en waardering.

Ons driemaandelijks lijfblad ‘Minneke’ wil een band zijn tussen de vrijwilligers en bijdragen tot verbondenheid. Er zit MIN in, een stukje van het werkwoord ‘minnen’, liefhebben, houden van. Dat is heel belangrijk, onmisbaar in het leven van iedere mens. Je vindt er ook MIN in terug, afkorting van Mensen In Nood, de groep medemensen voor wie wij ons met hart en ziel willen inzetten, opdat ook zij uit de kringloop van armoede geraken en als volwaardige mensen kunnen leven in deze tijd.

lijfblad 'Minneke'