MIN Mensen in Nood Mol vzw

Leer ons kennen...

M.I.N. Mol wil mensen in armoede helpen door een luisterend oor te zijn en begrip op te brengen voor ieders verhaal. Met materiële hulp, doorverwijzing naar de juiste instanties en begeleiding willen we hen helpen om uit de spiraal van armoede te geraken. In de kerk van Achterbos verzamelen we kleding, huishoudgerief, electro en speelgoed. Elke maandag- en donderdagvoormiddag staat een groep vrijwilligers klaar om alles na te kijken, netjes te sorteren en het nadien onder de doelgroep te verdelen. Via huisbezoeken proberen we gezinnen uit de doelgroep van dichtbij te volgen en te luisteren naar hun noden. Hierbij ligt de focus vooral op de kinderen en de jongeren. We willen hen motiveren en volwaardige kansen bieden om hun talenten te kunnen ontwikkelen. We proberen hen ook aan te moedigen om te sporten, aan te sluiten bij een jeugdbeweging, academie, enz. Met een aantal projecten en evenementen willen we dit ondersteunen.

 

Ons logo is ontworpen vanuit HARTELIJKE HANDEN en beMINnen. In het groen, een frisse en toepasselijke kleur: nieuwe vzw, nieuwe start, nieuwe lancering. Bovendien… is groen de kleur van de hoop!

Wij zijn ook een Welzijnsschakel.

.
Bestuur