We kwamen in een rollercoaster terecht toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. We kregen van alle kanten vragen om hulp te bieden. Zo leerden we ook Jan Sleurs uit Lommel kennen die al vele jaren in Polen woont. Hij opende een crisiscentrum in Polen, voor mama’s met kinderen en biedt van daaruit hulp aan Oekraïne. We blijven hen ondersteunen met materiaal, met Jan als contactpersoon en bezieler van dit project.