Doel van het project:

Met Kind- en Jongerenzorg focussen we vooral op de jeugd die we gelijke kansen willen geven. In de maanden augustus en september bereiden kinderen en jongeren zich voor op het nieuwe schooljaar. De middelen die hiervoor nodig zijn, die in vele gezinnen ontbreken, zijn onze focus. Een geschikt basispakket schoolgerief en een paar stevige nieuwe schoen(tjes)en zijn voor alle kinderen/jongeren een voorwaarde om goed voor de dag te komen en hen een goed en gelijkwaardig gevoel te geven zodat ze, zoals elk ander kind of jongere, enthousiast het schooljaar kunnen starten. Dit is het onderwerp van dit project.

Praktische realisatie:

We kopen kwaliteitsvol basis-schoolgerief in gros aan bij o.a. Goods to Give. Deze vzw zamelt nieuwe non-foodproducten in bij bedrijven en herverdeelt ze aan minderbedeelden via een netwerk van sociale organisaties die strijden tegen armoede in België.
De jongeren en hun ouders komen op de dinsdagvoormiddagen in augustus shoppen in de MinMol winkel. We luisteren dan ook naar hun specifieke noden. De kosten worden gedragen door de project-sponsors.

We organiseren, in samenwerking met schoenwinkelketen Torfs, een pas- en koopnamiddag in de Torfs schoenwinkel voor alle schoolgaande kinderen en jongeren van onze doelgroep.
Van harte dank aan de vele sponsors die, op allerlei manieren, samen met ons van dit project al een groot succes maakten in het verleden.

 

Volgende stappen voor dit project:

We willen deze schoolgerief- en schoenen-actie voor onze schoolgaande jeugd blijven organiseren. In augustus 2023 dient zich een nieuw schooljaar aan.

Vereisten om dit project te continueren:

Uw hulp of bijdrage hiervoor is van harte welkom.
Zo kunnen ook zij terug enthousiast en vol goede moed naar school. ‘Back to School with a Smile…’.  Vermeld de projectnaam in uw storting: