Iedereen van harte welkom op de M.I.N. Mol Kerstmarkt!  Opbrengst gaat integraal naar Mensen In Nood!