...vanwege Voorzitter Diane, het bestuur en de vrijwilligers van
MIN Mensen in Nood Mol vzw